Miasto

Podpisano porozumienie między Politechniką Śląską a Świętochłowicami

15 stycznia Prezydent Świętochłowice Daniel Beger oraz Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy miastem a uczelnią.

15 stycznia Prezydent Świętochłowic Daniel Beger oraz Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy miastem a uczelnią.

Podpisane porozumienie ma na celu wzajemną współpracę w dziedzinach:

  • Uzgadnianie tematów prac badawczo-rozwojowych,
  • Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć,
  • Współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów,
  • Wymiana doświadczeń w zakresie knowledge management ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji,
  • Powołanie zespołu specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • Współpraca w zakresie udoskonalania programów edukacyjnych.

Zaproponowane rozwiązania będą służyły rozwojowi miasta, jak i uczelni.