Biznes

Pierwsze zgłoszenia w sprawie abolicji czynszowej

Od blisko dwóch tygodni świętochłowiccy przedsiębiorcy mogą składać wniosek o zwolnienie i zmniejszenie czynszu najmu lokali użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy.

przetarg MPGL

Od blisko dwóch tygodni świętochłowiccy przedsiębiorcy mogą składać wniosek o zwolnienie i zmniejszenie czynszu najmu lokali użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy.

Zwolnienie obejmuje lokale, w których przedsiębiorcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, i obowiązuje na okres zamknięcia lokalu. Z kolei obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych może nastąpić do 50% obowiązującej stawki czynszu w stosunku do restauracji, które zajmują się przygotowaniem i podawaniem żywności na wynos i nie zaprzestały prowadzenia działalności.

W chwili obecnej rozpatrywanych jest 20 wniosków. 17 przedsiębiorców wnioskowało o zwolnienie z czynszu, natomiast trzech złożyło wniosek o obniżenie czynszu do 50% obowiązującej stawki.

Oświadczenia i wnioski można pobrać w poniższych linkach:

  • Oświadczenie – obniżenie czynszuTUTAJ
  • Oświadczenie – zwolnienie z czynszuTUTAJ
  • Wniosek o udzielenie abolicji czynszowejTUTAJ

Aby skorzystać ze zwolnienia z czynszu przedsiębiorca składa oświadczenie o zamknięciu lokalu i wysłać je za pośrednictwem e-mail abolicja@mpgl.pl.

Zachęcamy do skorzystania z powyższej formy pomocy!