Miasto

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Świętochłowice kadencji 2020-2022, w którym wzięli udział przedstawiciele świętochłowickich szkół ponadpodstawowych.

Młodzieżowa Rada Miasta

W czwartek 24 września, piętnastu młodych radnych złożyło uroczyste ślubowanie i tym samym zobowiązało się do czynnego działania na rzecz świętochłowickiej młodzieży.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskie weszło 21 radnych. Na stanowisko Przewodniczącego Rady młodzież wybrała Szymona Kubasa. Zastępcą Przewodniczącego został Jakub Piontek, a sekretarzem – Nicola Chrapek. Kandydatem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego został Dawid Krzoska.

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta jest niezwykle istotna, uczy bowiem młodych ludzi odpowiedzialności za ponoszone decyzje oraz świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim. Młodzi Radni będą tworzyć organ doradczy i konsultacyjny. Władze Miasta oraz przedstawiciele Rady Miejskiej zobowiązali się służyć młodszym kolegom wszelkim wsparciem, wyrażając jednocześnie nadzieję, że młodzi radni zaproponują miastu szereg ciekawych inicjatyw.

Ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej złożyli:

 • Patrycja Bulińska – ZSTiZ
 • Nicola Chrapek – II LO
 • Jakub Dziubiński – Salezjańskie LO
 • Kamil Hahnel – ZEW
 • Anna Kasprzak – ZEW
 • Wiktoria Kiełkowska – ZSTiZ
 • Weronika Klimek – Salezjańskie LO
 • Vanessa Kostka – ZSTiZ
 • Dawid Krzoska – Salezjańskie LO
 • Szymon Kubas – Salezjańskie LO
 • Paulina Maćkowska – ZSTiZ
 • Tomasz Młynarski – ZSTiZ
 • Jakub Piontek – Salezjańskie LO
 • Roksana Rota – ZEW