Miasto

Pasowanie na uczniów SP5

W czwartek, 10 października br., odbyła się wspaniała uroczystość – dzieci z klas pierwszych oraz piątej Szkoły Podstawowej nr 5 zostały pasowane na uczniów tej nowoutworzonej szkoły.

W czwartek, 10 października br., odbyła się wspaniała uroczystość – dzieci z klas pierwszych oraz piątej Szkoły Podstawowej nr 5 zostały pasowane na uczniów tej nowoutworzonej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16:30. Prowadzące – Wiktoria Głowacka i Marta Gorczińska (uczennice II LO) – powitały zgromadzonych gości: pana prezydenta miasta Daniela Begera, panią dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Dorotę Leszczyńską, dyrekcję szkoły, rodziców oraz wychowanków klas 1 i 5. Następnie uczniowie rozwiązali kilka zagadek oraz zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i aktorskie podczas części artystycznej. Występ został doceniony przez widzów gorącymi oklaskami.

Po kilkunastu minutach przyszedł czas na oficjalne pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki – pasowania dokonał prezydent miasta z pomocą pani dyrektor Marzeny Greli oraz pani wicedyrektor Joanny Grobelki. Klasy pierwsze otrzymały birety oraz dyplomy, natomiast klasa 5a – pamiątkowe szarfy i dyplomy.

Po części oficjalnej szczęśliwi rodzice mieli okazję zrobić swoim pociechom zdjęcia, a następnie wszyscy udali się do sal, w których przygotowano poczęstunek. Była to wspaniała okazja do rozmowy z wychowawcą i zacieśnienia klasowych więzi.