Miasto

Pasowanie na ucznia w SP4

We wtorek, 1 października br., odbyło się pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystego pasowania dokonał Prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

We wtorek, 1 października br., odbyło się pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystego pasowania dokonał Prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

W murach szkoły dzieci już są od początku września, dzięki temu mogły poznać czym jest szkoła i zwyczaje w niej panujące. Miesiąc pozwolił, by mogły zobaczyć jak to jest być uczniem. Jednak do pełnego bycia uczniem szkoły brakowało pasowania, które odbyło się właśnie dziś.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki ma od 1 października 48 nowych uczniów, którzy dziś złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez prezydenta Daniela Begera.