Miasto

Otwarcie wyremontowanej ul. Metalowców

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach zakończyło kompleksowy remont ul. Metalowców. Ulica została gruntownie przebudowana wraz z rondem im. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda. Koszt inwestycji to 3 130 874,10 zł, z czego 2 505 067,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace remontowe na blisko półkilometrowym odcinku drogi wraz z rondem, ruszyły na początku kwietnia br. i objęły m.in. przebudowę koryta drogi, wzmocnienie asfaltu, stworzenie ścieżki rowerowej i  chodników, wymianę oświetlenia, modernizację ronda oraz nowy przystanek autobusowy i tramwajowy. Dodatkowo, dzięki porozumieniu z ArcelorMittal Poland przy okazji został wyremontowany także tutejszy przejazd kolejowy.

To największa inwestycja drogowa, jaką w tym roku zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach.

– Prace przebiegały sprawnie, choć ze względu na problemy organizacyjne części podwykonawców związane z pandemią, część materiałów docierała z opóźnieniem. Dodatkowo ruch samochodów okolicznych firm, który odbywał się tu nieprzerwanie, niejednokrotnie kolidował z harmonogramem prac. Mimo to, uruchamiamy drogę zgodnie z terminem wykonania zawartym w umowie. – podsumowuje Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic.