Miasto

Ostatnie dni głosowania w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Tylko do 30 listopada (sobota) można oddawać głosy na projekty w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich znalazło się pięć projektów zgłoszonych przez mieszkańców Świętochłowic.

Tylko do 30 listopada (sobota) można oddawać głosy na projekty w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich znalazło się pięć projektów zgłoszonych przez mieszkańców Świętochłowic.

Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony bo.slaskie.pl (zakładka Głosuj). Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania.

W podregionie obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze (podregion 5), do głosowania dopuszczonych zostało 10 projektów, z czego aż 5 zgłoszonych zostało przez mieszkańców Świętochłowic.

Każdy z głosujących ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w ramach puli wojewódzkiej, a pozostałe 3 punkty na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania. Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim.

W pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych. 2,5 miliona zostanie przeznaczone na zadania z puli wojewódzkiej, a 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych.