Miasto

Ostatni moment na 60% bonifikaty

Mieszkańcy Świętochłowic mają ostatnią szansę, aby skorzystać z 60% bonifikaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Mieszkańcy Świętochłowic mają ostatnią szansę, aby skorzystać z 60% bonifikaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wszystkie osoby, które otrzymały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie pod koniec roku (po 30 listopada 2019 r.), mają czas na decyzję jeszcze 2 miesiące. Oznacza to, że do końca lutego znaczna część mieszkańców może skorzystać z bonifikaty na zasadach z 2019 roku. Zainteresowanych zapraszamy do Wydziału Mienia Komunalnego. 

Po tym okresie bonifikata przez najbliższy rok wyniesie 30%. Aby uzyskać bonifikatę należy zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Ważne! Aby bonifikata została przyznana, nie można mieć zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkownie wieczyste.