Miasto

Organizacja przekazywania pacjentom paczek oraz wykonywania badań laboratoryjnych

Komunikat dotyczący funkcjonowania punktu pobierania krwi i materiału do badań oraz przekazywania paczek dla pacjentów hospitalizowanych.

Komunikat dotyczący funkcjonowania punktu pobierania krwi i materiału do badań oraz przekazywania paczek dla pacjentów hospitalizowanych.

Ze względu na konieczność przestrzegania zasad zapobiegania i profilaktyki szerzenia się chorób wirusowych i zakaźnych wprowadza się następujące ograniczenia:

Dotyczące przekazywania rzeczy osobistych:

Przekazanie rzeczy osobistych rodzinie lub osobie wskazanej przez pacjenta oraz odbiór rzeczy dla pacjenta odbywać się będzie raz w tygodniu w zorganizowany na ten czas „Punkcie Odbioru i Wydawania”.

Punkt będzie czynny tylko w SOBOTY od godz. 10:00 do 12:00 w oznakowanym pomieszczeniu – wejście naprzeciw Apteki Szpitalnej

W związku z powyższym personel Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uprasza o:

  1. Spakowanie rzeczy do przekazania.
  2. Opatrzenie paczki podpisem zawierającym nazwę oddziału oraz nazwisko i imię pacjenta.
  3. Zawiadomienie rodziny lub osoby wskazanej o możliwości przekazania rzeczy w wyżej opisany sposób.

Dodatkowe informacje dotyczące  organizacji dystrybucji paczek  można uzyskać u personelu oddziału.

Dotyczące funkcjonowania punktu pobierania krwi i materiału do badań:

  1. Pobieranie krwi przez pracowników laboratorium od dnia 24 marca br. (WTOREK) będzie odbywać się w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań przy Poradni Rehabilitacyjnej pod adresem – ul. Zubrzyckiego 36, 41-605 Świętochłowice WE  WTORKI  I  W  CZWARTKI  W  GODZINACH od 08:00  do 10:00
  2. Wyniki badań laboratoryjnych można odbierać w rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. Zubrzyckiego 36 w dniu następnym po pobraniu – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH od 10:00 do 12:00
  3. Dodatkowe informacje dotyczące badań LABORATORYJNYCH można uzyskać pod nr telefonu  32 247 20 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.