Miasto

Opryski chwastów na chodnikach

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach rozpoczyna opryski chwastów na chodnikach Świętochłowic. Działania te mają na celu ograniczenie porastania miejskich chodników przez wszelaką roślinność.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach rozpoczyna opryski chwastów na chodnikach Świętochłowic. Działania te mają na celu ograniczenie porastania miejskich chodników przez wszelaką roślinność.

W pierwszej kolejności, zabiegom tym poddana zostanie ul. Katowicka – począwszy od granicy z Chorzowem, przez Urząd Miejski aż do deptaku – łącznie z deptakiem na ulicach Katowicka i Pocztowa.

Od 20 maja w godzianch popołudniowych rozpoczną się dalsze oprsyki chodników wzdłuż ulic: Sudeckiej, Łagiewnickiej, Wolności oraz Stawowej.

Od 2 czerwca rozpoczną się oprsyki chodników wzdłuż ulic: Sikorskiego, Kochanowskiego, Strzelców Bytomskich, 1 Maja, Wiśniowa, Śląska, Węglowa, Jordanowska, Chorzowska, Gołęszyców i Ślęzan. Następnie w miarę możliwości pogodowych, opryskowi planujemy poddać ulice: Wolnego, Kamionki, Sztygarska, Plac Zawadzkiego, Żołnierska, Mickiewicza, Wojska Polskiego.