Miasto

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli do 10 kwietnia 2020 r.

Od 12 marca br. do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, także tych w Świętochłowicach, zostaje czasowo ograniczone. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej placówki oświatowe są zobowiązane prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 12 marca br. do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, także tych w Świętochłowicach, zostaje czasowo ograniczone. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej placówki oświatowe są zobowiązane prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrer Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wydłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 10 kwietnia br. 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa TUTAJ, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszono również również zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.