Miasto

Odśnieżanie dróg w Świętochłowicach

W związku z zapowiadanymi opadami śniegu oraz z wieloma pytaniami mieszkańców przedstawiamy informację o zakresie odśnieżania dróg w Świętochłowicach.

W związku z zapowiadanymi opadami śniegu oraz z wieloma pytaniami mieszkańców przedstawiamy informację o zakresie odśnieżania dróg w Świętochłowicach.

Miasto Świętochłowice posiada 81 km dróg do utrzymania oraz dodatkowo blisko 150 tys. m2 takich miejsc jak chodniki, parkingi czy przystanki komunikacji miejskiej.

Drogi w naszym mieście zostały podzielone na trzy kategorie:

 • I kategoria – najważniejsze drogi w mieście – nie dopuszcza się na nich występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych – czas reakcji wynosi 2h (śnieg luźny do 2h; błoto pośniegowe do 4h);
 • II kategoria – może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu – czas reakcji wynosi 4h (śnieg luźny do 3h; błoto pośniegowe do 4h);
 • III kategoria – może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – czas reakcji wynosi 6h (śnieg luźny do 6h; błoto pośniegowe do 6h).

Do zimowego utrzymania jezdni, chodników, przejść dla pieszych, przystanków itp. MPUK przeznacza następujący sprzęt:

 • 5 pługopiaskarek do utrzymania dróg,
 • 2 ciągniki z pługiem do utrzymania dróg,
 • 3 ciągniki z pługami do utrzymania ciągów pieszych,
 • 1 mikrociągnik do odśnieżania chodników,
 • 3 rozrzutniki materiałów sypkich,
 • 1 ładowarka,
 • 2 koparko-ładowarki,
 • 4 samochody patrolowe,
 • 3 szczotki do mechanicznego odśnieżania chodników.

Na chwilę obecną zmagazynowano ok.:

 • 100 ton soli drogowej,
 • 50 ton piasku.

Do obsługi sprzętu oraz ręcznego utrzymania rejonów miasta kierowana jest w zależności od warunków pogodowych oraz intensywności opadów śniegu następująca ilość pracowników (stan osobowy jest zwiększany w zależności od potrzeb):

 • 15 kierowców pługopiaskarek,
 • 6 kierowców ciągników,
 • 20 osób do ręcznego odśnieżania.

Ponadto przez 24 godziny na dobę pełnione są dyżury w ilości co najmniej 4 osób na każdej zmianie. Czynny jest całodobowy telefon (32 345 15 70 lub 802 027 539), pod którym można sygnalizować problemy związane z „Akcją Zima”. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe mapy dzielnic pokazujące, które ulice są odśnieżane w ramach konkretnej kategorii: