Miasto

Objazd fragmentu ulicy Wojska Polskiego

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi naprawy nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku między posesjami nr 3 i 9 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi naprawy nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku między posesjami nr 3 i 9 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach. Dla każdego etapu obowiązywać będzie trasa objazdowa dla pojazdów kierujących się w stronę ul. Katowickiej. Trasa objazdowa będzie przebiegać ulicami: Nowa, Wiśniowa i Hajduki. Na czas obowiązywania objazdu zostanie wprowadzona także zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wiśniowej z Hajduki – pierszeństwo przejazdu będzie obowiązywać z ulicy Wiśniowej.

Planowane prace rozpoczną się dnia 10 marca 2020 r. (wtorek). Przewidywany czas robót: ok. 2 tygodnie.

Szczegółowa mapa poniżej: