Miasto

Objazd fragmentu ulicy Polnej

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową pawilonu handlowego informujemy, że w dniach od dnia 21.02.2020 r. (piątek) do dnia 24.02.2020 r. (poniedziałek) nie będzie możliwości przejazdu ulicą Polną w rejonie adresu nr 34. Poprowadzony zostanie objazd ulicami miasta.

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową pawilonu handlowego informujemy, że w dniach od dnia 21.02.2020 r. (piątek) do dnia 24.02.2020 r. (poniedziałek) nie będzie możliwości przejazdu ulicą Polną w rejonie adresu nr 34. Poprowadzony zostanie objazd ulicami miasta.

Prace na ulicy Polnej obejmować będą budowę studni kanalizacji deszczowej pod jezdnią, dlatego konieczne jest zamknięcie fragmentu jezdni i wyznaczenie objazdu.

W związku z powyższym kierujący zostaną uprzedzeni o prowadzonych pracach i wyznaczonych objazdach na wlotach skrzyżowań ulicy Polnej z ulicami Szkolną i Pocztową. Objazd w kierunku zachodnim (niebieska linia) zostanie wyznaczony ulicami Szkolną, Wyzwolenia i Pocztową, natomiast w kierunku wschodnim (pomarańczowa linia) ulicami Pocztową, Wyzwolenia , Bytomską, Dworcową i Szkolną. 

Szczegółowa mapa poniżej: