Miasto

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

W Centrum Kultury Śląskiej odbyły się miejskie uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze świętochłowickimi pedagogami spotkali się przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej oraz miejskich instytucji i służ mundurowych.

W Centrum Kultury Śląskiej odbyły się miejskie uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ze świętochłowickimi pedagogami spotkali się przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej oraz miejskich instytucji i służ mundurowych.

Uroczystość była okazją do wręczenia pracownikom oświaty nagród i wyróżnień. Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymało 20 pedagogów świętochłowickich placówek. Za długoletnią pracę podziękowano także 19 pracownikom oświaty, obchodzącym jubileusz 25-lecia pracy zawodowej i 40 nauczycielom, którzy z końcem ubiegłego roku szkolnego przeszli na emeryturę. 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy wystąpili w „Tańcu śląskim”.