Miasto

Nowy skarbnik miasta i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach na stanowisko skarbnika powołana została Monika Tetla. Radni wybrali również dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali Gerda Król oraz Tomasz Grudniok. Ustalono również składy Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach na stanowisko skarbnika powołana została Monika Tetla. Radni wybrali również dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali Gerda Król oraz Tomasz Grudniok. Ustalono również składy Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Nowym Skarbnikiem miasta jest Monika Tetla, która ostatnio pełniła funkcję Naczelnika w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Gerda Król i Tomasz Grudniok. Oboje są doświadczonymi samorządowcami. Gerda Król była przewodniczącą w poprzedniej kadencji, a w Radzie Miejskiej zasiada nieprzerwanie od 1994 roku. Natomiast Tomasz Grudniok jest radnym od 2014 roku.

Ustalone zostały także składy Komisji Stałych Rady Miejskiej. Są dostępne tutaj.