Miasto

Nowy pełnomocnik ds. rozwoju gospodarczego

Adam Trzebinczyk został pełnomocnikiem prezydenta ds. rozwoju gospodarczego. Ma on za zadanie pozyskanie nowych inwestorów oraz aktywizację i wsparcie przedsiębiorców ze Świętochłowic.

Adam Trzebinczyk został pełnomocnikiem prezydenta ds. rozwoju gospodarczego. Ma on za zadanie pozyskanie nowych inwestorów oraz aktywizację i wsparcie przedsiębiorców ze Świętochłowic.

Adam Trzebinczyk to absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie z audytu i bezpieczeństwo informacji oraz studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i menadżer informacji z archiwizacją”. Od pokoleń związany ze Świętochłowicami i Chorzowem, gdzie wraz rodziną prowadził firmę obejmującą swoją działalnością oba miasta. Od 10 lat zaangażowany w działalność społeczną i samorządową, szczególnie związany z problematyką biznesową, bezpieczeństwa oraz problemami społecznymi mieszkańców Śląska.

Głównym zadaniem Pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego będzie pozyskiwanie nowych inwestorów oraz stworzenie kompleksowej obsługi inwestorskiej. Za cele stawia sobie:

  • aktywizację i wspieranie lokalnych przedsiębiorców;
  • wprowadzenie dialogu między władzą lokalną, a przedsiębiorcami;
  • ograniczenie biurokracji do minimum;
  • wzmocnienie pozycji i lepszej opłacalności dla firm obecnie funkcjonujących w naszym mieście;
  • poprawę wizerunku miasta w oczach potencjalnych inwestorów oraz poprawę jakości współpracy z firmami działającymi w naszym mieście.