Miasto

Nowy gabinet czeka na pacjentów

W nowym roku zapraszamy pacjentów ZOZ Świętochłowice do nowego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, w którym w wyremontowanych pomieszczeniach czeka specjalistyczny sprzęt do badań diagnostycznych. Projekt o wartości ponad 500 tys. zł jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

nowy gabinet ZOZ

Projekt realizowany był jako projekt inwestycyjny, ukierunkowany na poprawę jakości i dostępności świadczeń ochrony zdrowia. W jego ramach wykonano niezbędne prace remontowo-budowlane oraz zakupiono aparaturę, sprzęt i wyposażenie gabinetu. 85% wartości zadania pokryte zostało z funduszy unijnych, zaś pozostałe 15% pochodzi ze środków własnych szpitala.

Dzięki utworzeniu gabinetu poprawie ulegnie jakość i dostępność świadczeń z zakresu wczesnej diagnostyki. Do dyspozycji lekarzy i pacjentów jest tu m.in. nowoczesny sprzęt (EKG, spirometr, holter EKG, USG z modułem kardiologicznym) umieszczony w zmodernizowanym gabinecie, do którego prowadzi nowa strefa wejściowa przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu.