Miasto

Nowy Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich

Prezydent Miasta Świętochłowice po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Śląskiego, powołał nowego dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Z dniem 1 listopada stanowisko to będzie piastował dr Andrzej Drogoń - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN w Katowicach.

Nowy Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich

Dr Andrzej Drogoń jest autorem ponad 90 publikacji o charakterze naukowym, organizatorem wielu ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorem licznych wystaw i materiałów edukacyjnych. Współtworzył Miejsca Pamięci Narodowej Golgota Polska w Gliwicach oraz Golgota Ojczyzny w Katowicach.

Za swoje zaangażowanie społeczne był wielokrotnie honorowany odznaczeniami środowisk kombatanckich, a także „Krzyżem Wolności i Solidarności” (2013 r.) oraz dwukrotnie Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2009 r. i 2010 r.). Ponadto jest laureatem srebrnego medalu Solidarności, nagrody MEN, nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.