Miasto

Nowi prezesi MPGK i MPUK

13 grudnia 2018 r. na stanowisko prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. powołany został Tomasz Jojko - od 18 lat zawodowo związany z tym przedsiębiorstwem. Z kolei prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o został Mirosław Adamski – od prawie 15 lat związany z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach.

13 grudnia 2018 r. na stanowisko prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. powołany został Tomasz Jojko – świętochłowiczanin od 18 lat zawodowo związany z tym przedsiębiorstwem. Z kolei prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o został Mirosław Adamski – od prawie 15 lat związany z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach.

Tomasz Jojko jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania odpadami na Politechnice Śląskiej.

Doskonale zna realia MPGK, ponieważ w przedsiębiorstwie przeszedł wszystkie szczeble kariery – począwszy od operatora kompostowni, przez zatrudnienie na stanowisku kierownika Zakładu Gospodarki Odpadami, po funkcję samoistnego prokurenta.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami i ich składowania, będącą wypadkową kierunkowego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego obejmującego zadania z zakresu:

– nadzoru nad bieżącą eksploatacją składowiska, kompostowni i sortowni odpadów,

– kierowania realizacją projektów związanych z rozbudową instalacji składowiska odpadów,

– prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie,

– koordynowanie działań związanych z dostosowywaniem działalności przedsiębiorstwa do wymogów prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Tomasz Jojko ma 38 lat, prywatnie jest żonaty i wychowuje 11-letniego syna, a czasie wolnym relaksuje się biegając, grając w piłkę nożną i jeżdżąc motocyklem.

Mirosław Adamski ze Świętochłowicami  związany jest od pokoleń. Pochodzi z rodziny o tradycjach hutniczych i niepodległościowych. Ukończył studia magisterskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowe studia w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, posiada również wykształcenie ekonomiczne.

Nowy prezes był wieloletnim Naczelnikiem Wydziału Finansowego a następnie Wydziału Podatków i Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Pełnił również funkcję Sekretarza Miasta oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Gospodarczych, był również członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. Wcześniej jego aktywność zawodowa związana była ze służbami skarbowymi na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Pracował również jako wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadził wykłady m.in. z finansów publicznych.

Mirosław Adamski ma 46 lat. Prywatnie jest aktywnym turystą, miłośnikiem zwierząt – w szczególności psów, z którymi trenuje m.in. frisbee oraz trial. Interesuje się historią i przyrodą.