Miasto

Nowe zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

Weszły w życie nowe zasady obejmowania Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych w mieście lub w regionie.

Pragniemy poinformować, że w weszły w życie nowe zasady obejmowania Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice wszelkiego rodzaju wydarzeń organizowanych w mieście lub w regionie.

Patronat może być udzielony przedsięwzięciom o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym na terenie Świętochłowic lub innym wydarzeniom o szczególnym znaczeniu dla miasta przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice) lub drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres pr@swietochlowice.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania Honorowego Patronatu oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta Świętochłowice członkostwa w Komitecie Honorowym. Przyznanie wyróżnienia ma podkreślać szczególny charakter imprezy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Patronaty, których Prezydent Miasta Świętochłowice udzielił przed dniem wejściem w życie nowego zarządzenia, pozostają aktualne.

Zarządzenie nr 69/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice
Wzór wniosku o udzielenie honorowego patronatu
Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu oraz przyjmowania przez Prezydenta Miasta Świętochłowice członkostwa w Komitecie Honorowym