Miasto

Nowe miejsca parkingowe przy ulicy Szkolnej

W dniu 6 kwietnia br. rozpoczną się prace remontowe przy ulicy Szkolnej 21-29, które mają na celu uporządkowanie ruchu oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych w dzielnicy Centrum.

W dniu 6 kwietnia br. rozpoczną się prace remontowe przy ulicy Szkolnej 21-29, które mają na celu uporządkowanie ruchu oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych w dzielnicy Centrum.

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców dotyczące konieczności zapewnienia większej liczby miejsc postojowych w rejonie ulicy Szkolnej oraz ulicy Polnej, Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świętochłowicach podjęło decyzję o potrzebie wykonania niezbędnych prac remontowych w tym celu.

Rozbiórce ulegnie jeden z chodników usytuowanych na powyższej ulicy, dzięki czemu szerokość drogi zostanie poszerzona do blisko 10 metrów. To rozwiązanie umożliwi wytyczenie miejsc postojowych po jednej stronie drogi, dzięki zastosowaniu skośnego parkowania.

Liczba miejsc z około 20 obecnie zaparkowanych zgodnie z przepisami pojazdów zwiększy się do 38.