Miasto

Nowa winda w MDPS “Złota Jesień”

18 grudnia br. w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach odbyło się uroczyste uruchomienie i poświęcenie świeżo zakończonej inwestycji – tj. wymiany windy osobowej.

18 grudnia br. w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach odbyło się uroczyste uruchomienie i poświęcenie świeżo zakończonej inwestycji – tj. wymiany windy osobowej.

Poprzednia winda służyła mieszkańcom jednostki przez 25 lat. W domu pomocy społecznej liczącym 63 pensjonariuszy zaledwie mała garstka osób porusza się samodzielnie. Większość z nich przemieszcza się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkoników. Budynek posiada 6 kondygnacji, a winda jest absolutnym priorytetem scalającym życie podopiecznych i umożliwiającym im normalne funkcjonowanie.

Całość inwestycji kosztowała 257.040 zł. Projekt wymiany windy sfinansowany został z dwóch źródeł: kwotę 134.040 zł zapłaciła Gmina Świętochłowice, a kwotę 123.000 zł dofinansował Śląski Urząd Marszałkowski z pieniędzy PFRON-u.

Uroczystość oficjalnego uruchomienia windy uświetnił swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Świętochłowice – Pan Adam Trzebinczyk – dokonując symbolicznego przecięcia wstęgi, a poświęcił nową windę ksiądz proboszcz parafii pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach – Mariusz Dronszczyk.