Biznes

Nowa Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta

We wtorek, 9 kwietnia, w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. Przedsiębiorcy wraz z władzami miasta będą wspólnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

We wtorek, 9 kwietnia, w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. Przedsiębiorcy wraz z władzami miasta będą wspólnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

Radę Biznesu tworzą przedsiębiorcy ze Świętochłowic lub z naszym miastem związani, którzy odpowiedzieli na skierowane do nich zaproszenie Daniela Begera, Prezydenta Miasta Świętochłowice. Ma ona mieć charakter opiniodawczy i doradczy  w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym Świętochłowic. Celem prac Rady będzie wypracowanie mechanizmów, które ułatwią rozpoczynanie działalności gospodarczej w Świętochłowicach, a tym, którzy już są przedsiębiorcami, stworzenie przyjaznego środowiska do prowadzenia działalności. Współpraca samorządu i przedsiębiorców jest bowiem niezwykle istotna dla rozwoju miasta.

W skład Rady Biznesu zostało powołanych 52 przedstawicieli przedsiębiorców.

Podczas inauguracyjnego spotkania wybrano także Prezydium Rady Biznesu składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

Przewodniczącą Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice w kadencji 2018-2023 została Ewa Forystek-Zabojszcz.

Wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Zacharko, Bartosz Satała, Kazimierz Kozula, Zbigniew Witkowski i Robert Zemela. Sekretarzem wybrany został Arkadiusz Niewiadomski.