Miasto

Narada roczna Policji

30 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę świętochłowickich stróżów prawa w 2019 roku.

30 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę świętochłowickich stróżów prawa w 2019 roku.

W obecności zaproszonych gości Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach kom. Bogdan Kołodziej zaprezentował i omówił wyniki oraz sukcesy zeszłorocznej pracy policjantów, jednocześnie nakreślając priorytety na nowy rok. Informacji wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger oraz Prokuratur Rejonowy w Chorzowie Katarzyna Małecka-Kowalczyk wraz z zastępcami. W naradzie uczestniczył również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol, kadra kierownicza, policjanci oraz pracownicy cywilni.

Naradę rozpoczął gospodarz uroczystości składając podziękowania za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom świętochłowickiej komendy. Następnie przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa za ubiegły rok. W trakcie spotkania przedstawiono efekty ubiegłorocznej pracy poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych.

Podsumowując swoje wystąpienie komendant podziękował chorzowskiej prokuraturze oraz władzom samorządowym za dotychczasową współpracę oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic (w ubiegłym roku miasto przekazało świętochłowickiej komendzie dwa radiowozy).

Statystyka porównawcza: