Miasto

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych już w sobotę

Już w sobotę (23 lutego) odbędzie się kolejna zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie podróżował po całym mieście.

Już w sobotę (23 lutego) odbędzie się kolejna zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie podróżował po całym mieście.

Można przynieść: 

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  • zużyte baterie i akumulatory 
  • zużyte świetlówki 
  • urządzenia zawierające freon 
  • farby i tusz 
  • przeterminowane leki 
  • zużyte oleje silnikowe i filtry 
  • zaolejone szmaty, ścierki, itp. 
  • odpady zawierające rtęć

Dokładne godziny i miejsca odbioru odpadów można przeczytać na stronie:http://czyste.swietochlowice.pl/upload/mobilny2019.pdf