Miasto

Milion zł z RFIL na modernizację zasobów mieszkaniowych

Kolejny milion zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Świętochłowic! Tym razem, dofinansowanie zostanie przeznaczone na modernizację zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach.

milion zł wsparcia z RFIL

W ramach realizacji zakłada się pozyskanie dokumentacji, pozwoleń, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski.

Inwestycja jest zgodna z celami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odpowiada potrzebom lokalnej społeczności oraz przyczyni się do zapobiegania pandemii COVID-19.