Miasto

Mieszkam w Świętochłowicach i tu płacę podatki!

Pieniądze z podatków to zastrzyk dla budżetu miasta, dlatego zachęcamy, aby w okresie rozliczeń podatkowych podać w formularzu PIT świętochłowicki adres zamieszkania. Świętochłowice uzyskały z podatku od osób fizycznych za 2019 rok 57,8 mln zł. To kwota, dzięki której można przeprowadzić m.in. konkretne inwestycje drogowe lub modernizacyjne.

plakat zachęcający do rozliczania podatku PIT w Świętochłowicach

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku rozliczania podatku PIT, miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Świętochłowicach wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.

Rozliczasz się poprzez e-PIT? Koniecznie sprawdź, czy wpisujesz w miejscu dotyczącym danych podatnika właściwe miejsce zamieszkania! Im więcej osób płaci podatki w Świętochłowicach, tym więcej środków miasto ma do dyspozycji na realizację miejskich inwestycji.

Pamiętajcie także, że możecie przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli sam prowadzisz zbiórkę – napisz na adres media@swietochlowice.pl, a my zaprezentujemy Twoją ofertę mieszkańcom Świętochłowic!