Miasto

Maseczki dla DPS Złota Jesień od więźniów

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Pomoc w postaci maseczek otrzymał Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

8 lipca 2020 Zastępca Prezydenta Świętochłowic Adam Trzebinczyk, w imieniu Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, przekazał 2000 maseczek ochronnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Lipinach.

Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom społecznym, administracja więzienna codziennie uczestniczy w wielu programach charytatywnych i pomocowych. Podczas pandemii skazani brali udział w szyciu masek ochronnych dla najbardziej potrzebujących. Działania te, oprócz wytworzenia środków ochronnych, zachęcają również więźniów do współpracy w celu kształtowania idealnej postawy, promowania społecznej adaptacji więźniów i kształtowania obowiązków, dyscypliny, staranności i regularności.