Miasto

Konsultacje społeczne ws. Cmentarnej zakończone sukcesem!

Warto rozmawiać! Mieszkańcy razem z władzami miasta i urzędnikami wypracowali rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony spotkania i zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy Cmentarnej.

Warto rozmawiać! Mieszkańcy razem z władzami miasta i urzędnikami wypracowali rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony spotkania i zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy Cmentarnej.

Mieszkańcy z ulic Cmentarnej i Katowickiej od dłuższego czasu zgłaszali problem wyjazdu z ich posesji. Bardzo często podnoszona była także sprawa lewoskrętu w ulicę Cmentarną z ulicy Katowickiej, który był bardzo kolizyjny. Obecna organizacja ruchu zakładała na ulicy Cmentarnej z jednej strony ruch jednokierunkowy od ul. Katowickiej do ul. Hoffman (dawnej Findera), zaś z drugiej strony także ruch jednokierunkowy od ul. Polaka do ul. Hoffman. 

Na spotkaniu najpierw zostały wysłuchane wszystkie problemy mieszkańców, a następnie przedstawiono zmiany w organizacji ruchu na ulicy Cmentarnej:

  • zablokowanie możliwości skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w Cmentarną,
  • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ul. Polaka do wjazdu na posesje przy ul. Katowickiej,
  • utrzymanie ruchu jednokierunkowego od ul. Katowickiej do wjazdu na posesje przy ul. Katowickiej

Zaproponowana nowa organizacja ruchu spotkała się z poparciem zebranych osób, którzy stwierdzili, że taka zmiana likwiduje wszystkie wcześniejsze problemy. Planowane zmiany nastąpią w ciągu kilku najbliższych tygodni. 

Formuła konsultacji społecznych ponownie pokazała, że dla władz miasta zdanie świętochłowiczan jest bardzo ważne.