Miasto

Konsultacje społeczne? Warto!

Deklaracja podpisania trójstronnego listu intencyjnego gwarantującego realizację postulatów mieszkańców to efekt kolejnych konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy salonu samochodowego Grupy Pietrzak.

Deklaracja podpisania trójstronnego listu intencyjnego gwarantującego realizację postulatów mieszkańców to efekt kolejnych konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy salonu samochodowego Grupy Pietrzak.

W spotkaniu wzięło udział około 20 mieszkańców dzielnicy Piaśniki, wiceprezydent Sławomir Pośpiech oraz wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, Joachim Fach.

W toku dyskusji wypracowany został konsensus, oparty o katalog dodatkowych korzyści, które zostaną zrealizowane i sfinansowane w ramach inwestycji:

  • budowa placu zabaw w miejscu wskazanym przez mieszkańców i uzgodnionym ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
  • zwiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie osiedla graniczącego z salonem w miejscu wskazanym przez Spółdzielnią Mieszkaniową,
  • stworzenie strefy zielonej oddzielającej inwestycję od obszaru mieszkalnego.

Podczas spotkania podkreślany był również fakt, iż nowa bryła salonu będzie tworzyła dodatkową barierę dźwiękoszczelną, odgradzającą mieszkańców od hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się ulicą Bytomską.

Strony ustaliły, że po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy inwestorem a gminą, w którym inwestor zobowiąże się do wywiązania się z ustaleń poczynionych w trakcie konsultacji społecznych.

Przeprowadzone rozmowy pokazały, że proces konsultacyjny pozwala wszystkim zainteresowanym stronom wyrazić swoje potrzeby i obawy dotyczące danego zagadnienia, ostudzić emocje, zniwelować szum komunikacyjny i – co najważniejsze – dojść do porozumienia, w ramach którego korzyści odnoszą mieszkańcy, inwestor i gmina.