Miasto

Konsultacje społeczne nt. miejsca pamięci Zgoda

Przyszłość terenu za bramą Obozu Zgoda była przedmiotem konsultacji społecznych zorganizowanych przez Prezydenta Świętochłowic - Daniela Begera, w których uczestniczyły różne środowiska.

We wtorek, 9 marca 2021 r., w Centrum Kultury Śląskiej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przyszłego zagospodarowania terenu za obecną bramą Obozu Zgoda w Świętochłowicach. Z zaproszenia prezydenta Daniela Begera skorzystali przedstawiciele różnych organizacji społecznych, m.in. Jerzy Gorzelik, Henryk Mercik, Andrzej Roczniok czy Dietmar Brehmer. W spotkaniu uczestniczyli także historycy Marian Piegza i Iwona Szopa oraz przedstawiciele katowickiego IPN w osobach dyrektorów Adam Dziuroka i Jana Kwaśniewicza.

Podczas konsultacji został zaprezentowany projekt Grzegorza Rosengartena i Piotra Owcarza zakładający stworzenie miejsca pamięci wraz z budową centrum muzealno-edukacyjnego „Zgoda”. W ramach kompleksu powstałby nowy pomnik (zaktualizowana wersja wcześniejszego projektu pomnika państwa Grzybowskich) za istniejącą bramą Obozu Zgoda, stworzony zostałby park pamięci, który miałby prowadzić do budynku muzealno-edukacyjnego, przy którym powstanie infrastruktura parkingowa. Przedstawiony projekt jest założeniem, które może jeszcze zostać zmienione poprzez konsultacje z różnymi środowiskami.

– Konsultacje dzisiejsze to początek prac nad zagospodarowaniem tego terenu, który chcemy, aby godnie pokazywał pamięć wszystkich ofiar obozów, które się tam znajdowały. Jestem przekonany, że ta symboliczna nazwa „Zgoda” spowoduje, że wszyscy razem w zgodzie i porozumieniu stworzymy miejsce, które pokaże prawdę o minionych wydarzeniach – mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Kolejne konsultacje społeczne planowane są w drugim kwartale 2021 roku.