Miasto

Kolejny numer Biuletynu Samorządowego Świętochłowice.pl

Do Państwa domów powinien już trafić drugi numer Biuletynu Samorządowego Świętochłowice.pl. Gazetę będzie można także znaleźć w miejskich instytucjach i placówkach kulturalnych.

Do Państwa domów powinien już trafić drugi numer Biuletynu Samorządowego Świętochłowice.pl. Gazetę będzie można także znaleźć w miejskich instytucjach i placówkach kulturalnych. Poniżej prezentujemy słowo wstępne Prezydenta Miasta Daniela Begera dotyczące kolejnego wydania Biuletynu Samorządowego:

Szanowni Państwo,

właśnie mija rok od chwili, w której dzięki Waszej decyzji wspólnie rozpoczęliśmy trudną drogę przyjaznych przemian w naszym mieście. Serdecznie dziękuję Wam za okazane wtedy zaufanie, a jeszcze bardziej za każdą z tych licznych rozmów, które upewniają mnie, że obraliśmy słuszny, choć niełatwy kierunek. Dziękuję też za każdą z toczonych przez nas polemik, bo dzięki nim mam pewność, że realizowana przeze mnie wizja Świętochłowic opiera się na potrzebach i oczekiwaniach większości mieszańców.

Część z założonych celów udało mi się zrealizować. Z rozmów przeprowadzonych podczas zakończonych właśnie spotkań w dzielnicach wynika, że mieszkańcy dostrzegają poprawę jakości i tempa obsługi w urzędach oraz jednostkach miejskich i – równie mocno jak ja – cenią sobie stały kontakt osobisty, ale też ten prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz miesięcznika, którego lekturę właśnie Państwo rozpoczynacie.

Pozytywne zmiany dotyczą również innych aspektów wpływu na to jak i gdzie mieszkamy. Dzięki www.naprawmyto.pl, czyli narzędziu pozwalającemu zgłaszać problemy w przestrzeni miejskiej, zgłosiliście Państwo ponad 500 spraw. 200 zgłoszeń (m.in. dzikie wysypiska śmieci, usterki na placach zabaw i remonty chodników) zostało już naprawionych, a w trakcie załatwiania jest blisko 150! Wspólnym sukcesem jest również miejski budżet obywatelski. W głosowaniu wzięło udział 4,5 tys. osób, czyli o 1,7 tys, więcej niż w poprzedniej edycji! Na szacunek i podziw zasługują też świętochłowiczanie, dzięki którym możemy zawalczyć aż o 5 projektów w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Możliwość wykupu mieszkań  85% bonifikatą, remonty dróg, program rewitalizacji klatek schodowych (10 w 2019 r., 30-40 w 2020 r.), zwiększona liczba radiowozów i patroli policyjnych na ulicach, remont oddziału ginekologicznego w naszym szpitalu – to wszystko widzicie Państwo gołym okiem. To jednak zaledwie wycinek pracy codziennie wykonywanej przeze mnie i moich współpracowników.

To, czego nie widać, to codzienna praca nad stabilizacją miejskich finansów, dzięki której miasto spłaciło 12 mln zł zaległych zobowiązań wymagalnych, czyli zaległych faktur za 2018 r., a całość zadłużenia zredukowało o 14 mln zł! Sugerowane nam rozwiązania oszczędnościowe wiązały się z wcześniejszym wyłączaniem lamp ulicznych, zwalnianiem ludzi, łączeniem szkół i przedszkoli, a nawet sprzedażą MPGK. To wszystko realnie nam groziło. Tymczasem zrealizowaliśmy to m.in. dzięki redukcji wysokich wynagrodzeń (oszczędność ponad 1 mln zł), rezygnacji z luksusów takich jak auto służbowe i kierowcy (oszczędność 300 tys. zł), rezygnacji z kosztów promocji i płatnej reklamy (ok. 500 tys zł). Odzyskana płynność finansowa już przekłada się na wzrost naszej wiarygodności w oczach banków i przedsiębiorców. Ci ostatni już wkrótce zaczną odczuwać również realne wsparcie wynikające nie tylko ze współpracy z województwem i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale też z programu zachęt dla lokalnych przedsiębiorców, który właśnie opracowujemy po to, by główne ulice Świętochłowic znów zaczęły tętnić życiem.

Przyjazne miasto, to miasto, które tworzone jest przez i dla mieszkańców. Dlatego, raz jeszcze dziękując za Państwa wsparcie w ostatnim roku, zapraszam do spotkań i rozmów podczas szeregu wydarzeń przygotowanych dla mieszkańców w listopadzie i grudniu.

Gazeta ON-LINE do pobrania