Miasto

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zmniejszającą się liczbą pasażerów oraz zmniejszeniem liczby dostępnych kierowców i motorniczych wprowadza się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zmniejszającą się liczbą pasażerów oraz zmniejszeniem liczby dostępnych kierowców i motorniczych wprowadza się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W związku narzuconym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zaleceniem ograniczającym liczbę dostępnych miejsc w pojazdach transportu zbiorowego, Zarząd Transportu Metropolitarnego przygotował kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Decyzje te, podobnie jak wczorajsze, zostały podjęte na podstawie przeprowadzonej analizy zgłoszeń pasażerów oraz własnych obserwacji.

Zachęcamy, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej w zakładce Komunikaty (TUTAJ). W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na przystankach autobusowych.

Zachęcamy również do tego, aby Pasażerowie na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent – wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji – będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

  • Zaktualizowany artykuł informujący o zmianachTUTAJ
  • Zaktualizowany szczegółowy komunikat dot. zmianTUTAJ