Miasto

Kolejne środki na rozbudowę dróg w Świętochłowicach

Miasto Świętochłowice pozyskało blisko 23 mln zł na rozbudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

dofinansowanie RFRD na drogi

Władze miasta pozyskały kolejne środki, które zabezpieczą finalizację w 2023 r. remontu ul. Łagiewnickiej wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej oraz przebudowę ul. Przemysłowej i połączenie jej z drogą wojewódzką DW902 (DTŚ).

Na realizację wspomnianych projektów, pod koniec 2020 r. Świętochłowice otrzymały także środki w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln zł na remont ul. Łagiewnickiej oraz 14 mln zł na przebudowę ul. Przemysłowej.