Miasto

Kolejne przedszkola otwarte od 1 czerwca

Informujemy, że od 1 czerwca br. zostaną uruchomione kolejne trzy przedszkola w Świętochłowicach. Swoją działalność wznawiają PM nr 7, PM nr 9 i PM nr 11.

Informujemy, że od 1 czerwca br.  zostaną uruchomione kolejne trzy przedszkola w Świętochłowicach. Swoją działalność wznawiają PM nr 7, PM nr 9 i PM nr 11.

Mając na uwadze oczekiwania rodziców, sugestie oraz potrzebę zapewnienia opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano o uruchomieniu  kolejnych przedszkoli miejskich od dnia 1 czerwca br., tj.:

  • Przedszkole Miejskie nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6,
  • Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sportowej 6,
  • Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Hajduki 14.

Przypominamy, że już funkcjonują od dnia 18 maja br. następujące przedszkola:

  • Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Wodnej 13,
  • Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Mielęckiego 19
  • Przedszkole Miejskie nr 8 przy ul. J. Zubrzyckiego 10
  • Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Sudeckiej 1,

oraz od 25 maja br. Przedszkole Miejskie nr 12 przy Harcerskiej 10.

W dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID 19, opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które Państwu są już znane z poprzednich komunikatów.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować