Miasto

Kolejna Zielona Pracownia w Świętochłowicach

W Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach powstała kolejna w naszym mieście „Zielona Pracownia”. Projekt powstał przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowani wyniosła 40 000 zł.

Kolejna Zielona Pracownia w Świętochłowicach

Przedmiotem konkursu „Zielona Pracownia” było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

W ramach projektu w całym województwie śląskim powstaje 61 nowych pracowni za łączną sumę ponad 2,3 mln zł.