Miasto

Inwentaryzacja zasobów lokalowych MPGL

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się inwentaryzacja budynków będących w zarządzie lub użytkowaniu przez MPGL w Świętochłowicach.

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się inwentaryzacja budynków będących w zarządzie lub użytkowaniu przez MPGL w Świętochłowicach sp. z o.o.

Taka kompleksowa inwentaryzacja zasobów zostanie przeprowadzona pierwszy raz odkąd istnieje spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej. Obejmować będzie m.in. zakres techniczny nieruchomości oraz pozwoli zobrazować i skatalogować ilość pustostanów lokali mieszkalnych oraz użytkowych.

Główne założenia inwentaryzacji:

  • rzetelny spis z natury wszystkich zasobów w podziale na lokale komunalne, socjalne i użytkowe z uwzględnieniem stanu technicznego;
  • kategoryzacja budynków pod kątem potrzeb remontowych oraz potencjału płatniczego;
  • wytypowanie budynków pod kątem planowanych przyszłych wyburzeń (budynki do całkowitego wykwaterowania i zabezpieczenia);
  • wyodrębnienie i odzysk możliwych do wyremontowania pustostanów z przeznaczeniem na lokale socjalne, których w mieście jest zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb;
  • zaopatrzenie budynków w brakujące tablice informacyjne oraz dostarczenie informacji m.in. o planowanych działaniach w zasobie, kontakcie do administratorów itp.

– Inwentaryzacja jest działaniem trudnym do wykonania logistycznie, biorąc pod uwagę zakres prac na administracjach. Jest ona jednak niezbędna, aby móc podjąć długofalowy plan remontów czy inwestycji, a tym samym polepszyć komfort życia mieszkańcom, a także zachęcić i umożliwić potencjalnym przedsiębiorcom prowadzenie działalności w naszym mieście – mówi Justyna Bańczyk, prezes MPGL.

Inwentaryzacja zasobów rozpocznie się 28 stycznia 2019 roku.