Miasto

Informacja o naborze do szkół średnich w roku 2019

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych objęła absolwentów wygaszanych gimnazjów oraz dzieci kończących w tym roku po raz pierwszy ośmioletnie szkoły podstawowe.

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych objęła absolwentów wygaszanych gimnazjów oraz dzieci kończących w tym roku po raz pierwszy ośmioletnie szkoły podstawowe.

W świętochłowickich szkołach na uczniów z podwójnego rocznika czekało łącznie 670 miejsc w pierwszych klasach, po 335 dla absolwentów gimnazjów i podstawówek. I Liceum Ogólnokształcące proponowało 11 klas (330 miejsc), natomiast II LO gotowe było na przyjęcie 160 uczniów w ramach 6 klas. W wyniku rekrutacji do obu liceów zakwalifikowano 200 uczniów w 8 oddziałach. Z kolei do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, które pierwotnie zakładało otworzenie sześciu klas, ostatecznie zakwalifikowało się 80 uczniów – uruchomione zostaną dwie klasy dla absolwentów szkół podstawowych oraz jedna dla absolwentów gimnazjum.

W nowym roku szkolnym wystartują również dwie klasy technikum dla absolwentów podstawówki. Ponadto Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Sikorskiego otwiera też cztery klasy branżowej szkoły I stopnia – po 2 dla gimnazjalistów i absolwentów szkół podstawowych.

W Świętochłowicach zostało 19 nieprzydzielonych uczniów. Co ważne – w części utworzonych klas w szkołach średnich jest jeszcze 118 wolnych miejsc zarówno w liceach, technikach, jak i szkołach branżowych. Powyższe dane dotyczą wstępnie zakwalifikowanych, a ostateczne listy przyjętych zostaną opublikowane 25 lipca br.

Od 25 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 31 sierpnia br. Każdy uczeń chcący wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym loguje się w systemie podobnie jak w trakcie zakończonej rekrutacji. Dodatkowe informacje o rekrutacji uzupełniającej można uzyskać w wybranej szkole lub w Miejskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach.