Miasto

II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców Świętochłowic do udziału w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) Województwa Śląskiego. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, przedłużony został termin składania wniosków do 15 maja.

Zachęcamy mieszkańców Świętochłowic do udziału w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) Województwa Śląskiego. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, przedłużony został termin składania wniosków do 15 maja.

Swoją propozycję można zgłosić do 15 maja bez wychodzenia z domu za pośrednictwem generatora wniosków https://ebo.slaskie.pl/#/. Do formularza w aplikacji eBO możesz dołączyć załączniki w formie elektronicznej. Będziesz mógł uzupełnić podpis na wniosku oraz dostarczyć listy poparcia projektów z podpisami mieszkańców do Urzędu Marszałkowskiego w późniejszym terminie (nie później jednak niż do 17 lipca br.).

Zadanie powinno mieć charakter np. edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, czy turystyczny.

Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę milionów złotych, podzielonej na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://bo.slaskie.pl/