Miasto

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

11 marca 2020 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2020/2022.

W najbliższą środę odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2020/2022. Wybory do Rady zostały przeprowadzone w świętochłowickich szkołach ponadpodstawowych w dniach 16-29 lutego. Wybranych zostało 21 Radnych, którzy będą przedstawicielami głosu młodego pokolenia świętochłowiczan, chcących działać na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Uroczysta I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54. Podczas sesji nowo wybrani Radni złożą ślubowanie i wybiorą ze swojego grona Prezydium Rady.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  2. Wręczenie aktów nominacji Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  3. Ślubowanie Radnych – kadencja 2020/2022.
  4. Wystąpienia okolicznościowe.
  5. Przedstawienie opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
  9. Zamknięcie obrad.

Wybory zostały przeprowadzone w świętochłowickich szkołach ponadpodstawowych w dniach 16-29 lutego 2020 roku.