Miasto

“Gryfny Patrol” rozpoczyna działalność

Gmina Świętochłowice rozpoczyna realizację projektu pn. „GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”, w ramach którego zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć dla młodych z naszego miasta.

Gmina Świętochłowice rozpoczyna realizację projektu pn. „GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”, w ramach którego zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć dla młodych z naszego miasta.

W ramach projektu zorganizowany będzie cykl przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i szkoleniowym, dedykowanych dzieciom w wieku 8-13 lat, młodzieży w wieku 14-21 lat oraz ich rodzinom i znajomym.

Dzieci – „Zuchy Gryfnego Patrolu”  – wezmą udział m. in. w bezpłatnych treningach  wpływających na ich rozwój fizyczny, poprawę samooceny, a także na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Uzupełnieniem będą ćwiczenia judo z elementami samoobrony.

Tytułowy „Gryfny Patrol” tworzyć będzie 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 14 – 21 lat. Dla nich w projekcie przewidziano kompleksowe szkolenie z judo sportowego (techniki rzutów, chwytów, obezwładnień), na które złoży się m. in. przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji,  obrona przed uderzeniem, obrona przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub z udziałem kilku napastników.

Obok zajęć sportowych będzie, prowadzony przez personel ZOZ w Świętochłowicach, kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, obejmujący m. in. umiejętność korzystania ze środków ochrony osobistej, wstępną ocenę poszkodowanego, w tym ocenę osób pod wpływem środków odurzających, resuscytację krążeniowo oddechową, postępowanie w przypadku krwotoku, naukę bandażowania i opatrywania ran, unieruchomienia kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach przeprowadzą natomiast teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, omówią zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, współpracy ze służbami ratowniczymi, ewakuacji podczas pożaru. 

Ponadto w projekt zaangażowani są również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – Programu Aktywności Lokalnej, świętochłowickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Najważniejszym rezultatem projektu ma być trwały efekt w postaci kontynuowania akcji przez młodzież z „Gryfnego Patrolu”, gdzie uczestnicy rozwijać będą swoje zainteresowania i pasje, kształtować i krzewić pozytywne postawy i zachowania społeczne.

Gmina Świętochłowice uzyskała dofinansowanie projektu pn. „GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”, złożonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.Więcej informacji o programie na https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/.