Miasto

Finał akcji “Jestem w drużynie Recyklatora”

Zakończyła się tegoroczna akcja selektywnej zbiórki odpadów pod nazwą „Jestem w drużynie Recyklatora”. W świętochłowickich placówkach oświatowych zebrano prawie 2 tony plastikowych opakowań po jogurtach, serkach czy kefirach.

Zakończyła się tegoroczna akcja selektywnej zbiórki odpadów pod nazwą „Jestem w drużynie Recyklatora”. W świętochłowickich placówkach oświatowych zebrano prawie 2 tony plastikowych opakowań po jogurtach, serkach czy kefirach.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego, a nagrody wręczył Prezydent miasta Daniel Beger. W kategorii szkół zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 8, która zebrała najwięcej odpadów w przeliczeniu na ilość uczniów (1,0672 kg). Drugie miejsce przypadło SP nr 10 (0,537 kg), a trzecie SP nr 4 (0,5356 kg). Wśród przedszkoli  triumfowało Przedszkole Miejskie nr 1 (3 kg na przedszkolaka), a podium zamykały PM nr 12 (2,1918 kg) oraz PM 8 (0,7140 kg)

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymali bony o wartości 1000 złotych. Za zajęcie drugiego miejsca przypadł bon w wysokości 700 zł, a trzeciego – 500zł. Nagrody otrzymały także pozostałe szkoły i przedszkola biorące udział w akcji: SP1, SP2, ZSO1, ZSO2 oraz Przedszkola Miejskie numer: 4, 11, 3, 2, 9 i 7.

Celem akcji jest promowanie nawyków prawidłowej selekcji śmieci wśród dzieci i młodzieży.