Miasto

Festiwal Recyklingu w Piaśnikach

W minioną sobotę na parkingu przy ul. Bieszczadzkiej można było bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także makulaturę. Była to druga zbiórka w ramach tegorocznego Festiwalu Recyklingu.

W minioną sobotę na parkingu przy ul. Bieszczadzkiej można było bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także makulaturę. Była to druga zbiórka w ramach tegorocznego Festiwalu Recyklingu.

Podczas drugiej zbiórki zebrano 2213 kg sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 21 kg tonerów, 117 kg baterii, 10 kg leków oraz 180 kg makulatury.

Warto pamiętać, że w mieście zbiórka odpadów niebezpiecznych odbywa się również na pośrednictwem Mobilnego Punktu Zbiórki Opadów Problemowych. Dokładny harmonogrami i miejsca zbiórka dostępne są na stronie www.czyste.swietochlowice.pl.

Na terenie miasta funkcjonuje także punkt selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowany na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach. Działa on dd poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, a w soboty od 7:00 do 13:00.