Miasto

Egzaminy gimnazjalne zgodnie z planem

Informujemy, że egzaminy gimnazjalne w świętochłowickich szkołach odbędą się zgodnie z planem w dniach 10 - 11 kwietnia.

Informujemy, że egzaminy gimnazjalne w świętochłowickich szkołach odbędą się zgodnie z planem w dniach 10 – 11 kwietnia. 

Strajk nauczycieli, który trwa od 8 kwietnia powoduje, że uczniowie zastanawiają się czy egazminy odbędą się zgodnie z planem. Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach potwierdza, że egzaminy gminazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dokonano naboru wśród emerytów, pracowników organu prowadzącego oraz społeczności lokalnej posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.
 
Trwają jeszcze prace nad przygotowaniami do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego zaplanowanego na piątek. Ostateczna informacja zostanie podana w czwartek.
 
Zgodnie z harmonogramem egazminy gimnazjalne odbędą się:
 • 10 kwietnia:
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • 11 kwietnia:
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • 12 kwietnia:
  • język obcy na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • język obcy na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00