Miasto

Dzienny Dom “Senior+” z dotacją

Dzienny Dom “Senior+” otrzymał kolejną dotację na prowadzenie swojej działalności w wysokości ponad 230 tys. zł. Po długiej przerwie wznawia on także swoją działalność.

Senior

Dzienny Dom “Senior+” jest jednostką podległą Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, mieści się w Świętochłowicach przy ulicy Imieli 12 wraz z filią przy ulicy Katowickiej 35. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – zwłaszcza osoby w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Dzienny Dom “Senior+” posiada obecnie wolne miejsca (szczegóły na plakacie poniżej)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na stronie OPS Świętochłowice. Z przyjemnością możemy także poinformować, że Dzienny Dom “Senior+” wraca do funkcjonowania.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na kwotę 230 314,20 zł jest możliwe zapewnienie miejsca w Dziennym Domu “Senior+” dla 60 seniorów z naszego miasta.

Dzienny Dom Senior +