Miasto

Działania szpitala powiatowego w związku z koronawirusem

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach wprowadzono środki zapobiegawcze w postaci wstrzymania odwiedzin pacjentów oraz organizowania praktyk. Informujemy także, że w Świętochłowicach nie stwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach wprowadzono środki zapobiegawcze w postaci wstrzymania odwiedzin pacjentów oraz organizowania praktyk. Informujemy także, że w Świętochłowicach nie stwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem.

W związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa w Szpitalu Powiatowym powołano Zespół ds. SARS-CoV-2 z określeniem zakresu i sposobu jego działania. Dodatkowo Pielęgniarka Epidemiologiczna została zobowiązana do codziennego przeprowadzania szkoleń personelu (ze względu na charakter zmianowy zatrudnienia personelu). Od dnia 02.03.br. wzmożono reżim sanitarny w Oddziale Chorób Wewnętrznych w celu uniknięcia zachorowania pacjentów najbardziej narażonych.

Zespół Opieki Zdrowotnej wydał także zakaz odwiedzania pacjentów hospitalizowanych – dotyczy to wszystkich oddziałów.

ZOZ Świętochłowice jako podmiot medyczny obejmuje także opiekę w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej około 2600 uczniów szkół z terenu Świętochłowic oraz od miesiąca marca br. – 1300 przedszkolaków. Zarówno w szkołach jak i przedszkolach pielęgniarki prowadziły szeroko zakrojoną, intensywną edukację zdrowotną z zakresu zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia np. szkolenia i warsztaty : “Technika mycia rąk”, “Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych i zakaźnych”, “Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób pasożytniczych”, “Profilaktyka próchnicy”.

Do dnia dzisiejszego nie było przypadków zgłaszających się osób podejrzanych o zarażenie koronawirusem.