Miasto

Dwa miesiące z serwisem NaprawmyTo

W ciągu dwóch miesięcy działania serwisu NaprawmyTo mieszkańcy Świętochłowic zgłosili 274 problemy, które dotyczyły różnych spraw. 49 zostało już naprawionych, a następne 64 jest w trakcie naprawiania.

W ciągu dwóch miesięcy działania serwisu NaprawmyTo mieszkańcy Świętochłowic zgłosili 274 problemy, które dotyczyły różnych spraw. 50 zostało już naprawionych, a następne 66 jest w trakcie naprawiania.

Świętochłowicka część ogólnopolskiego serwisu ruszyła 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. W ciągu pierwszego tygodnia zgłoszono ponad 150 spraw, które zdaniem mieszkańców wymagały naprawy w naszym mieście. Od samego początku największym zainteresowaniem cieszyły się kategorie dotyczące dzikich wysypisk oraz dziur w drodze. 

Najwięcej spraw zostało zgłoszonych w kategoriach:

 • dziura w drodze – 38
 • dzikie wysypisko – 33
 • uszkodzona lub nieświecąca latarnia – 17
 • znaki drogowe – 17
 • ścieżki i drogi rowerowe – 15
 • niebezpieczna okolica – 15
 • uszkodzony plac zabaw – 13
 • uszkodzony chodnik – 13
 • porzucony pojazd – 11
 • zawalone drzewa – 9
 • zniszczony lub nieopróżniony kosz – 8
 • niebezpieczna ruina – 8
 • dziki parking – 7
 • miejsce przekraczania prędkości – 7
 • uszkodzone bariery, słupki – 7
 • nieprzycięta roślinność – 7

Spora część zgłoszeń wymaga nakładów finansowych – obecnie miasto Świętochłowice jest w trudnej sytuacji, jednak wszystkie problemy są odnotowywane, aby móc do nich wrócić, kiedy finanse miasta się poprawią. W najbliższym czasie do pomocy przy rozwiązywania prostych problemów zostaną zaangażowani pracownicy Centrum Integracji Społecznej.

Zachęcamy do dodawania alertów na stronie NaprawmyTo – Świętochłowice.