Miasto

„Dolina Lipinki” będzie Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.