Miasto

Dofinansowanie do obchodów I powstania śląskiego

Aż 160 tys. złotych otrzymają Świętochłowice na organizację obchodów 100 rocznicy I powstania śląskiego w ramach pomocy finansowej z GZM.

Aż 160 tys. złotych otrzymają Świętochłowice na organizację obchodów 100 rocznicy I powstania śląskiego w ramach pomocy finansowej z GZM.

Podczas XV sesji Zgromadzenia Metropolii, która odbyła się 12 marca 2019 roku, prezydenci i burmistrzowie miast skupionych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęli szereg decyzji, a niektóre z nich dotyczyły bezpośrednio Świętochłowic.

W związku z obchodami 100 rocznicy I powstania śląskiego miastu Świętochłowice przyznano pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 160 tys. złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydanie płyty z pieśniami powstańczymi oraz organizację i przejazdy specjalnego tramwaju powstańczego.

Dokonano także wyboru składu Komisji Rewizyjnej GZM, której członkiem został Prezydent Miasta Daniel Beger, jako delegat podregionu katowickiego.